BADANIA KLINICZNE

Chory może zostać zakwalifikowany do leczenia wyłącznie po spełnieniu wymaganych przez protokół kryteriów włączenia do badania. Badania przeprowadzane są w Oddziale Badań Wczesnych Faz. Na pierwszą wizytę konieczne jest przygotowanie kompletnej dokumentacji medycznej oraz dostarczenie preparatów i bloczków parafinowych zawierających tkanki nowotworowe (najczęściej pozyskanych w czasie biopsji diagnostycznej lub innego zabiegu operacyjnego np. usunięcia ogniska pierwotnego lub przerzutów)


Lista badań


 

BP40234

Tytuł:

Badanie wieloośrodkjowe fazy 2 prowadzone metodą otwartej próby, oceniające aktywność terapeutyczną cząsteczki RO6874281, immunocytokiny składającej się z wariantu interleukiny 2 (IL-2V) skierowanej przeciwko białku aktywującemu fibroblasty Alfa (FAP), w skojarzeniu z atezolizumabem (anty PD-L1), podawanym dożylnie u pacjentów z zaawansowanym i/lub przerzutowymi guzami litymi.

Uwagi: (-)

Status rekrutacji:  otwarta

Szczegóły:  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT03386721?show_locs=Y#locn

EudraCT number:  2017-003182-94

Sponsor:  ROCHE


B9991004

Tytuł:

Badanie otwarte fazy 1B/2 oceniające bezpieczeństwo, aktywność kliniczną, farmakokinetykę i farmakodynamikę avelumabu (MSB0010718C) w skojarzeniu z innymi immunoterapiami nowotworów u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi.

Uwagi: (-)

Status rekrutacji:  zakończona

Szczegóły:  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02554812?term=B9991004&cntry=PL&rank=1

EudraCT number:  2015-002552-27

Sponsor:  PFIZER


CP-MGD013-01 (WAVE)

Tytuł:

A Phase 1, First-in-Human, Open-Label, Dose Escalation Study of MGD013, A Bispecific DART® Protein binding PD-1 and LAG-3 in Patients with Unresectable or Metastatic Neoplasms

Uwagi: (-)

Status rekrutacji:  wkrótce

Szczegóły:  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03219268?term=CP-MGD013-01&rank=1

EudraCT number:  -

Sponsor:  MACROGENICS


CA209848

Tytuł:

A Randomized, Open-Label, Phase 2 Study of Nivolumab in Combination with Ipilimumab or Nivolumab Monotherapy in Participants with Advanced or Metastatic Solid Tumors of High Tumor Mutational Burden (TMB-H).

Uwagi:  TMB-H (badania w OBWF)

Status rekrutacji:  otwarta

Szczegóły: 

EudraCT number:  -

Sponsor:  BMS


MK-4280-001

Tytuł:

Badanie I fazy z zastosowaniem MK-4280 w monoterapii oraz w skojarzeniu z pembrolizumabem u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi.

Uwagi:  z wyjątkiem raków nosogardła i ślinianek

Status rekrutacji:  zakończona

Szczegóły:  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02720068?term=MK-4280-001&rank=1

EudraCT number:  2017-001464-38

Sponsor:  MSD


BP40234

Tytuł:

Badanie wieloośrodkjowe fazy 2 prowadzone metodą otwartej próby, oceniające aktywność terapeutyczną cząsteczki RO6874281, immunocytokiny składającej się z wariantu interleukiny 2 (IL-2V) skierowanej przeciwko białku aktywującemu fibroblasty Alfa (FAP), w skojarzeniu z atezolizumabem (anty PD-L1), podawanym dożylnie u pacjentów z zaawansowanym i/lub przerzutowymi guzami litymi.

Uwagi: (-)

Status rekrutacji:  otwarta

Szczegóły:  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03386721?term=BP40234&rank=1

EudraCT number:  2017-003182-94

Sponsor:  ROCHE


B9991004

Tytuł:

Badanie otwarte fazy 1B/2 oceniające bezpieczeństwo, aktywność kliniczną, farmakokinetykę i farmakodynamikę avelumabu (MSB0010718C) w skojarzeniu z innymi immunoterapiami nowotworów u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi.

Uwagi: (-)

Status rekrutacji:  zakończona

Szczegóły:  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02554812?term=B9991004&cntry=PL&rank=1

EudraCT number:  2015-002552-27

Sponsor:  PFIZER


B9991027

Tytuł:

Badanie kliniczne 2fazy prowadzone jako próba otwarta mające na celu ocenę bezpieczeństwa i aktywności klinicznej awelumabu stosowanego w połączeniu z aksytynibem u chorych leczonych wcześniej na zaawansowanego lub przerzutowego nniedrobnokomórkowego raka płuca lub u wcześniej nieleczonych i nie kwalifikujących się do zastosowania cisplatyny chorych na raka urotelialnego .

Uwagi: (-)

Status rekrutacji:  otwarta

Szczegóły:  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03472560?term=B9991027&rank=1

EudraCT number:  2017-004345-24

Sponsor:  PFIZER


CP-MGD013-01 (WAVE)

Tytuł:

A Phase 1, First-in-Human, Open-Label, Dose Escalation Study of MGD013, A Bispecific DART® Protein binding PD-1 and LAG-3 in Patients with Unresectable or Metastatic Neoplasms.

Uwagi: (-)

Status rekrutacji:  wkrótce

Szczegóły: 

EudraCT number: 

Sponsor:  MACROGENICS


CA209848

Tytuł:

A Randomized, Open-Label, Phase 2 Study of Nivolumab in Combination with Ipilimumab or Nivolumab Monotherapy in Participants with Advanced or Metastatic Solid Tumors of High Tumor Mutational Burden (TMB-H).

Uwagi:  TMB-H (badania w OBWF)

Status rekrutacji:  otwarta

Szczegóły: 

EudraCT number:  -

Sponsor:  BMS


CA2098KX

Tytuł:

Phase I/II pharmacokinetic multi-tumor study of subcutaneous formulation of nivolumab monotherapy.

Uwagi: (-)

Status rekrutacji:  otwarta

Szczegóły: 

EudraCT number: 

Sponsor:  BMS


BP40657

Tytuł:

Dwuczęściowe badanie fazy 1b/2 oceniające farmakokinetykę, skuteczność i bezpieczeństwo stososwania atezolizumabu podawanego podskórnie u pacjentów z rozpoznaniem niedrobnokomórkkowego raka płuca w stopniu IV.

Uwagi: (-)

Status rekrutacji:  otwarta

Szczegóły: 

EudraCT number: 

Sponsor:  ROCHE


CA017-003

Tytuł:

Badanie kliniczne fazy 1/2a oceniające leczenie BMS-986205 podawane w skojarzeniu z niwolumabem (przeciwciałem monoklonalnym anty PD-1) i w skojarzeniu z niwolumabem oraz ipilimumabem (przeciwciałem monoklonalnym anty CTLA-4) pacjentom z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi.

Uwagi: (-)

Status rekrutacji:  zakończona

Szczegóły:  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02658890?term=CA017-003&rank=1

EudraCT number:  2015-004914-79

Sponsor:  PFIZER


B8011001

Tytuł:

Prowadzone metodą otwrtej próby badanie fazy 1 obejmujące etapy zwiększania dawki oraz poszerzenia grupy badanej, oceniające stosowanie produktu PF 06801591 u pacjentów z czerniakiem, rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi, rakiem jajnika, mięsakiem, niedrobnokomórkowym rakiem płuc, rakiem urotelialnym lub innymi guzami litymi w stadium zaawansowania miejscowego lub rozsiewu nowotworowego.

Uwagi: (-)

Status rekrutacji:  zakończona

Szczegóły:  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02573259?term=B8011001&rank=1

EudraCT number:  2016-003314-27

Sponsor:  PFIZER


CP-MGA012-01

Tytuł:

Badanie fazy 1 dotyczące oceny bezpieczeństwa, tolerancji i profilu farmakokinetycznego badanego produktu leczniczego MGA012 u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi.

Uwagi: (-)

Status rekrutacji:  zakończona

Szczegóły:  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT03059823?show_locs=Y#locn

EudraCT number:  2015-002552-27

Sponsor:  INCYTE / MACROGENICS


 

20160323

Tytuł:

A Phase 1 Study Evaluating the Safety, Tolerability and Pharmacokinetics of AMG 757 in patients with relapsed/refractory SCLC (part A) and in patients with extensive disease (ED) SCLC with ongoing clinical benefit following platinum-based chemotherapy (part B).

Uwagi: (-)

Status rekrutacji:  wkrótce

Szczegóły:  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03319940?term=20160323&rank=1

EudraCT number: 

Sponsor:  AMGEN


CP-MGD013-01 (WAVE)

Tytuł:

A Phase 1, First-in-Human, Open-Label, Dose Escalation Study of MGD013, A Bispecific DART® Protein binding PD-1 and LAG-3 in Patients with Unresectable or Metastatic Neoplasms.

Uwagi: wyłącznie potrójnie ujemny rak piersi

Status rekrutacji:  wkrótce

Szczegóły: 

EudraCT number: 

Sponsor:  MACROGENICS


CA209848

Tytuł:

A Randomized, Open-Label, Phase 2 Study of Nivolumab in Combination with Ipilimumab or Nivolumab Monotherapy in Participants with Advanced or Metastatic Solid Tumors of High Tumor Mutational Burden (TMB-H).

Uwagi:  TMB-H (badania w OBWF)

Status rekrutacji:  otwarta

Szczegóły: 

EudraCT number: 

Sponsor:  BMS


 

CA017-003

Tytuł:

Badanie kliniczne fazy 1/2a oceniające leczenie BMS-986205 podawane w skojarzeniu z niwolumabem (przeciwciałem monoklonalnym anty PD-1) i w skojarzeniu z niwolumabem oraz ipilimumabem (przeciwciałem monoklonalnym anty CTLA-4) pacjentom z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi.

Uwagi:  wyłącznie potrójnie ujemny rak piersi

Status rekrutacji:  wkrótce

Szczegóły:  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02658890?term=CA017-003&rank=1

EudraCT number:  2015-004914-79

Sponsor:  BMS


CP-MGD013-01 (WAVE)

Tytuł:

A Phase 1, First-in-Human, Open-Label, Dose Escalation Study of MGD013, A Bispecific DART® Protein binding PD-1 and LAG-3 in Patients with Unresectable or Metastatic Neoplasms.

Uwagi:  wyłącznie potrójnie ujemny rak piersi

Status rekrutacji:  wkrótce

Szczegóły: 

EudraCT number: 

Sponsor:  MACROGENICS


TED14856

Tytuł:

Badanie 1/2 fazy prowadzone w celu oceny bezpieczeństwa, skuteczności oraz farmakokinetyki I farmakodynamiki SAR439859, podawanego drogą doustną w monoterapii, a następnie w skojarzeniu z palbocyklibem u kobiet po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi z ekspresją receptorów estrogenowych.

Uwagi:  wyłącznie hormonozależny rak piersi

Status rekrutacji:  wkrótce

Szczegóły: 

EudraCT number: 

Sponsor:  SANOFI


CA209848

Tytuł:

A Randomized, Open-Label, Phase 2 Study of Nivolumab in Combination with Ipilimumab or Nivolumab Monotherapy in Participants with Advanced or Metastatic Solid Tumors of High Tumor Mutational Burden (TMB-H).

Uwagi:  TMB-H (badania w OBWF)

Status rekrutacji:  otwarta

Szczegóły: 

EudraCT number: 

Sponsor:  BMS


 

CP-MGD013-01 (WAVE)

Tytuł:

A Phase 1, First-in-Human, Open-Label, Dose Escalation Study of MGD013, A Bispecific DART® Protein binding PD-1 and LAG-3 in Patients with Unresectable or Metastatic Neoplasms.

Uwagi: (-)

Status rekrutacji:  wkrótce

Szczegóły: 

EudraCT number: 

Sponsor:  MACROGENICS


CA209848

Tytuł:

A Randomized, Open-Label, Phase 2 Study of Nivolumab in Combination with Ipilimumab or Nivolumab Monotherapy in Participants with Advanced or Metastatic Solid Tumors of High Tumor Mutational Burden (TMB-H).

Uwagi:  TMB-H (badania w OBWF)

Status rekrutacji:  otwarta

Szczegóły: 

EudraCT number: 

Sponsor:  BMS


 

C-550-01

Tytuł:

Badanie fazy 1/2 prowadzone metodą otwrtej próby w wielu grupach, mające na celu określenie bezpieczeństwa, tolerancji, farmakokinetyki oraz aktywności biologicznej i klinicznej AGEN1884 w skojarzeniu z AGEN2034 u uczestnikó z postacią przerzutową albo miejscowo zaawansowaną guzów liktych oraz rozszerzenie badania o wybrane guzy lite.

Uwagi: (-)

Status rekrutacji:  otwarta

Szczegóły: 

EudraCT number: 

Sponsor:  AGENUS


CP-MGD013-01 (WAVE)

Tytuł:

A Phase 1, First-in-Human, Open-Label, Dose Escalation Study of MGD013, A Bispecific DART® Protein binding PD-1 and LAG-3 in Patients with Unresectable or Metastatic Neoplasms.

Uwagi:  wyłącznie potrójnie ujemny rak piersi

Status rekrutacji:  wkrótce

Szczegóły: 

EudraCT number: 

Sponsor:  MACROGENICS


CA209848

Tytuł:

A Randomized, Open-Label, Phase 2 Study of Nivolumab in Combination with Ipilimumab or Nivolumab Monotherapy in Participants with Advanced or Metastatic Solid Tumors of High Tumor Mutational Burden (TMB-H).

Uwagi:  TMB-H (badania w OBWF)

Status rekrutacji:  otwarta

Szczegóły: 

EudraCT number: 

Sponsor:  BMS


CP-MGA012-01

Tytuł:

Badanie fazy 1 dotyczące oceny bezpieczeństwa, tolerancji i profilu farmakokinetycznego badanego produktu leczniczego MGA012 u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi.

Uwagi:  (-)

Status rekrutacji:  zakończona

Szczegóły:  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT03059823?show_locs=Y#locn

EudraCT number: 

Sponsor:  INCYTE / MACROGENICS


 

CP-MGA012-01

Tytuł:

Badanie fazy 1 dotyczące oceny bezpieczeństwa, tolerancji i profilu farmakokinetycznego badanego produktu leczniczego MGA012 u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi.

Uwagi:  MSI-H (ocena w OBWF)

Status rekrutacji:  otwarta

Szczegóły:  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT03059823?show_locs=Y#locn

EudraCT number: 

Sponsor:  INCYTE / MACROGENICS


CA209848

Tytuł:

A Randomized, Open-Label, Phase 2 Study of Nivolumab in Combination with Ipilimumab or Nivolumab Monotherapy in Participants with Advanced or Metastatic Solid Tumors of High Tumor Mutational Burden (TMB-H).

Uwagi:  TMB-H (badania w OBWF)

Status rekrutacji:  otwarta

Szczegóły: 

EudraCT number: 

Sponsor:  BMS


 

BP40234

Tytuł:

Badanie wieloośrodkjowe fazy 2 prowadzone metodą otwartej próby, oceniające aktywność terapeutyczną cząsteczki RO6874281, immunocytokiny składającej się z wariantu interleukiny 2 (IL-2V) skierowanej przeciwko białku aktywującemu fibroblasty Alfa (FAP), w skojarzeniu z atezolizumabem (anty PD-L1), podawanym dożylnie u pacjentów z zaawansowanym i/lub przerzutowymi guzami litymi.

Uwagi:  (-)

Status rekrutacji:  otwarta

Szczegóły: 

EudraCT number: 

Sponsor:  ROCHE


CA209848

Tytuł:

A Randomized, Open-Label, Phase 2 Study of Nivolumab in Combination with Ipilimumab or Nivolumab Monotherapy in Participants with Advanced or Metastatic Solid Tumors of High Tumor Mutational Burden (TMB-H).

Uwagi:  TMB-H (badania w OBWF)

Status rekrutacji:  otwarta

Szczegóły: 

EudraCT number: 

Sponsor:  ROCHE


 

CA209848

Tytuł:

A Randomized, Open-Label, Phase 2 Study of Nivolumab in Combination with Ipilimumab or Nivolumab Monotherapy in Participants with Advanced or Metastatic Solid Tumors of High Tumor Mutational Burden (TMB-H).

Uwagi:  TMB-H (badania w OBWF)

Status rekrutacji:  otwarta

Szczegóły: 

EudraCT number: 

Sponsor:  ROCHE


MK-4280-001

Tytuł:

Badanie I fazy z zastosowaniem MK-4280 w monoterapii oraz w skojarzeniu z pembrolizumabem u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi.

Uwagi:  MSI-H (badanie w OBWF)

Status rekrutacji:  zakończona

Szczegóły:  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02720068?term=MK-4280-001&rank=1

EudraCT number:  2017-001464-38

Sponsor:  MSD


 

CA209848

Tytuł:

A Randomized, Open-Label, Phase 2 Study of Nivolumab in Combination with Ipilimumab or Nivolumab Monotherapy in Participants with Advanced or Metastatic Solid Tumors of High Tumor Mutational Burden (TMB-H).

Uwagi:  TMB-H (badania w OBWF)

Status rekrutacji:  lista oczekujących

Szczegóły: 

EudraCT number: 

Sponsor:  BMS


MK-4280-001

Tytuł:

Badanie I fazy z zastosowaniem MK-4280 w monoterapii oraz w skojarzeniu z pembrolizumabem u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi.

Uwagi:  wyłącznie MSI-low

Status rekrutacji:  zakończona

Szczegóły:  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02720068?term=MK-4280-001&rank=1

EudraCT number:  2017-001464-38

Sponsor:  MSD


6372328LUC1001

Tytuł:

Otwarte badanie fazy 1/2 po raz pierwszy u ludzi mające na celu ocenę bezpieczeństwa, farmakokinetyki, farmakodynamiki oraz aktywności kilinicznej preparatu JNJ-63723283, przeciwciała monoklonalnego anty-PD-1 u pacjentó z zaawansowanymi nowotworami.

Uwagi:  wyłącznie MSI-High

Status rekrutacji:  zakończona

Szczegóły:  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02908906?term=\LUC1001&rank=3

EudraCT number:  2016-002017-22

Sponsor:  JANSSEN


 

CA209848

Tytuł:

A Randomized, Open-Label, Phase 2 Study of Nivolumab in Combination with Ipilimumab or Nivolumab Monotherapy in Participants with Advanced or Metastatic Solid Tumors of High Tumor Mutational Burden (TMB-H).

Uwagi:  TMB-H (badania w OBWF)

Status rekrutacji:  otwarta

Szczegóły: 

EudraCT number: 

Sponsor:  BMS


CP-MGD013-01 (WAVE)

Tytuł:

A Phase 1, First-in-Human, Open-Label, Dose Escalation Study of MGD013, A Bispecific DART® Protein binding PD-1 and LAG-3 in Patients with Unresectable or Metastatic Neoplasms.

Uwagi:  (-)

Status rekrutacji:  wkrótce

Szczegóły: 

EudraCT number: 

Sponsor:  MACROGENICS


CA2098KX

Tytuł:

Phase I/II pharmacokinetic multi-tumor study of subcutaneous formulation of nivolumab monotherapy.

Uwagi:  tylko HCC

Status rekrutacji:  otwarta

Szczegóły: 

EudraCT number: 

Sponsor:  BMS


 

CA209848

Tytuł:

A Randomized, Open-Label, Phase 2 Study of Nivolumab in Combination with Ipilimumab or Nivolumab Monotherapy in Participants with Advanced or Metastatic Solid Tumors of High Tumor Mutational Burden (TMB-H).

Uwagi:  TMB-H (badania w OBWF)

Status rekrutacji:  otwarta

Szczegóły: 

EudraCT number: 

Sponsor:  BMS


CA2098KX

Tytuł:

Phase I/II pharmacokinetic multi-tumor study of subcutaneous formulation of nivolumab monotherapy.

Uwagi:  (-)

Status rekrutacji:  otwarta

Szczegóły: 

EudraCT number: 

Sponsor:  BMS


CP-MGA012-01

Tytuł:

Badanie fazy 1 dotyczące oceny bezpieczeństwa, tolerancji i profilu farmakokinetycznego badanego produktu leczniczego MGA012 u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi.

Uwagi:  (-)

Status rekrutacji:  zakończona

Szczegóły:  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT03059823?show_locs=Y#locn

EudraCT number: 

Sponsor:  INCYTE / MACROGENICS


CA017-003

Tytuł:

Badanie kliniczne fazy 1/2a oceniające leczenie BMS-986205 podawane w skojarzeniu z niwolumabem (przeciwciałem monoklonalnym anty PD-1) i w skojarzeniu z niwolumabem oraz ipilimumabem (przeciwciałem monoklonalnym anty CTLA-4) pacjentom z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi.

Uwagi:  (-)

Status rekrutacji:  zakończona

Szczegóły:  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02658890?term=CA017-003&rank=1

EudraCT number:  2015-004914-79

Sponsor:  BMS


 

B-701-U22

Tytuł:

Wieloośrodkowe badabie fazy 1b prowadzone metodą otwartej próby z jedną grupą leczenia, dotyczące stosowania nowgo inhibitora FGFR3 ( B-701 ) w skojarzeniu z pembrolizumabem u uczestników z miejscowo zaawansowaną lub przerzutową postacią raka urotelialnego u których wystąpiła progresja po chemioterapii opartej na zw. platyny.

Uwagi:  wyłącznie FGFR dodatni (badanie w OBWF)

Status rekrutacji:  zamknięta

Szczegóły:  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03123055?term=B-701-U22&rank=1

EudraCT number:  2017-001292-23

Sponsor:  BIOCLIN


B9991004

Tytuł:

Badanie otwarte fazy 1B/2 oceniające bezpieczeństwo, aktywność kliniczną, farmakokinetykę i farmakodynamikę avelumabu (MSB0010718C) w skojarzeniu z innymi immunoterapiami nowotworów u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi.

Uwagi:  (-)

Status rekrutacji:  zakończona

Szczegóły:  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02554812?term=B9991004&cntry=PL&rank=1

EudraCT number:  2015-002552-27

Sponsor:  PFIZER


CA2098KX

Tytuł:

Phase I/II pharmacokinetic multi-tumor study of subcutaneous formulation of nivolumab monotherapy.

Uwagi:  (-)

Status rekrutacji:  otwarta

Szczegóły: 

EudraCT number: 

Sponsor:  BMS


CA209848

Tytuł:

A Randomized, Open-Label, Phase 2 Study of Nivolumab in Combination with Ipilimumab or Nivolumab Monotherapy in Participants with Advanced or Metastatic Solid Tumors of High Tumor Mutational Burden (TMB-H).

Uwagi:  TMB-H (badania w OBWF)

Status rekrutacji:  otwarta

Szczegóły: 

EudraCT number: 

Sponsor:  BMS


B9991027

Tytuł:

Badanie kliniczne 2fazy prowadzone jako próba otwarta mające na celu ocenę bezpieczeństwa i aktywności klinicznej awelumabu stosowanego w połączeniu z aksytynibem u chorych leczonych wcześniej na zaawansowanego lub przerzutowego nniedrobnokomórkowego raka płuca lub u wcześniej nieleczonych i nie kwalifikujących się do zastosowania cisplatyny chorych na raka urotelialnego.

Uwagi:  (-)

Status rekrutacji:  otwarta

Szczegóły:  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03472560?term=B9991027&rank=1

EudraCT number:  2017-004345-24

Sponsor:  PFIZER


 

EORTC 1333-GUCG

Tytuł:

A randomized multicenter phase III trial comparing enzalutamide vs. a combination of Ra223 and enzalutamide in asymptomatic or mildly symptomatic castration resistant prostate cancer patients metastatic to bone.

Uwagi:  (-)

Status rekrutacji:  otwarta

Szczegóły:  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02194842?term=EORTC+1333-GUCG&rank=1

EudraCT number:  2014-001787-36

Sponsor:  EORTC


CA209848

Tytuł:

A Randomized, Open-Label, Phase 2 Study of Nivolumab in Combination with Ipilimumab or Nivolumab Monotherapy in Participants with Advanced or Metastatic Solid Tumors of High Tumor Mutational Burden (TMB-H).

Uwagi:  TMB-H (badania w OBWF)

Status rekrutacji:  otwarta

Szczegóły: 

EudraCT number: 

Sponsor:  BMS


 

B9991004

Tytuł:

Badanie otwrte fazy 1B/2 oceniające bezpieczeństwo, aktywność kliniczną, farmakokinetykę i farmakodynamikę avelumabu (MSB0010718C) w skojarzeniu z innymi immunoterapiami nowotworów u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi.

Uwagi:  (-)

Status rekrutacji:  zamknięta

Szczegóły:  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02554812?term=B9991004&cntry=PL&rank=1

EudraCT number:  2015-002552-27

Sponsor:  PFIZER


CA209848

Tytuł:

A Randomized, Open-Label, Phase 2 Study of Nivolumab in Combination with Ipilimumab or Nivolumab Monotherapy in Participants with Advanced or Metastatic Solid Tumors of High Tumor Mutational Burden (TMB-H).

Uwagi:  TMB-H (badania w OBWF)

Status rekrutacji:  otwarta

Szczegóły: 

EudraCT number: 

Sponsor:  BMS


CO39721

Tytuł:

A phase Ib study evaluating atezolizumab in combination with cobimetinib in patients with advanced BRAF V600 wild-type melanoma who have progressed during or after treatment with anti-PD therapy and atezolizumab monotherapy.

Uwagi:  (-)

Status rekrutacji:  wkrótce

Szczegóły:  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03178851?term=CO39721&rank=1

EudraCT number:  2016-004402-34

Sponsor:  ROCHE


CA017-003

Tytuł:

Badanie kliniczne fazy 1/2a oceniające leczenie BMS-986205 podawane w skojarzeniu z niwolumabem (przeciwciałem monoklonalnym anty PD-1) i w skojarzeniu z niwolumabem oraz ipilimumabem (przeciwciałem monoklonalnym anty CTLA-4) pacjentom z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi.

Uwagi:  (-)

Status rekrutacji:  zakończona

Szczegóły:  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02658890?term=CA017-003&rank=1

EudraCT number:  2015-004914-79

Sponsor:  BMS


CPDR001X2101

Tytuł:

Wieloośrodkowe badanie fazy I/II, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność preparatu PDR001 podawanego pacjentom z zaawansowanymi chorobami nowotworowymi.

Uwagi:  (-)

Status rekrutacji:  zakończona

Szczegóły:  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02404441?term=CPDR001X2101&cntry=PL&rank=1

EudraCT number:  2014-003929-17

Sponsor:  NOVARTIS


6372328LUC1001

Tytuł:

Otwarte badanie fazy 1/2 po raz pierwszy u ludzi mające na celu ocenę bezpieczeństwa, farmakokinetyki, farmakodynamiki oraz aktywności kilinicznej preparatu JNJ-63723283, przeciwciała monoklonalnego anty-PD-1 u pacjentó z zaawansowanymi nowotworami.

Uwagi:  (-)

Status rekrutacji:  zakończona

Szczegóły:  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02908906?term=\LUC1001&rank=3

EudraCT number:  2016-002017-22

Sponsor:  JANSSEN


 

CA2098KX

Tytuł:

Phase I/II pharmacokinetic multi-tumor study of subcutaneous formulation of nivolumab monotherapy.

Uwagi:  (-)

Status rekrutacji:  otwarta

Szczegóły: 

EudraCT number: 

Sponsor:  BMS


 

CA209848

Tytuł:

A Randomized, Open-Label, Phase 2 Study of Nivolumab in Combination with Ipilimumab or Nivolumab Monotherapy in Participants with Advanced or Metastatic Solid Tumors of High Tumor Mutational Burden (TMB-H).

Uwagi:  TMB-H (badania w OBWF)

Status rekrutacji:  otwarta

Szczegóły: 

EudraCT number: 

Sponsor:  BMS


CP-MGA012-01

Tytuł:

Badanie fazy 1 dotyczące oceny bezpieczeństwa, tolerancji i profilu farmakokinetycznego badanego produktu leczniczego MGA012 u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi.

Uwagi:  (-)

Status rekrutacji:  zakończona

Szczegóły:  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT03059823?show_locs=Y#locn

EudraCT number: 

Sponsor:  INCYTE / MACROGENICS


 

BLU-285-1101

Tytuł:

Badanie 1 fazy preparatu BLU-285 stosowanego u pacjentów z nowotworami podścieliska przewodu pokarmowego i innymi postaciami nawrotowych, opornych na leczenie nowotworów guzów litych.

Uwagi:  (-)

Status rekrutacji:  rekrutacja wstrzymana

Szczegóły:  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02508532?term=BLU-285-1101&rank=1

EudraCT number: 

Sponsor:  BLUEPRINT


CA209848

Tytuł:

A Randomized, Open-Label, Phase 2 Study of Nivolumab in Combination with Ipilimumab or Nivolumab Monotherapy in Participants with Advanced or Metastatic Solid Tumors of High Tumor Mutational Burden (TMB-H).

Uwagi:  TMB-H (badania w OBWF)

Status rekrutacji:  otwarta

Szczegóły: 

EudraCT number: 

Sponsor:  BMS


 

MX39795

Tytuł:

Randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy 2 z aktywnym ramieniem kontrolnym, porównujące skuteczność i bezpieczeństwo terapii celowanej lub immunoterapii wybranych na podstawie profilowania molekularnego do chemioterapii opartej na związkach platyny u pacjentów z nowotworem złośliwym o nieznanym ognisku pierwotnym, którzy otrzymali trzy cykle chemioterapii skojarzonej, opartej na związkach platyny.

Uwagi:  (-)

Status rekrutacji:  otwarta

Szczegóły:  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03498521?term=MX39795&rank=1

EudraCT number:  2017-003040-20

Sponsor:  ROCHE


CA209848

Tytuł:

A Randomized, Open-Label, Phase 2 Study of Nivolumab in Combination with Ipilimumab or Nivolumab Monotherapy in Participants with Advanced or Metastatic Solid Tumors of High Tumor Mutational Burden (TMB-H).

Uwagi:  TMB-H (badania w OBWF)

Status rekrutacji:  otwarta

Szczegóły: 

EudraCT number: 

Sponsor:  BMS


 

CA209848

Tytuł:

A Randomized, Open-Label, Phase 2 Study of Nivolumab in Combination with Ipilimumab or Nivolumab Monotherapy in Participants with Advanced or Metastatic Solid Tumors of High Tumor Mutational Burden (TMB-H).

Uwagi:  TMB-H (badania w OBWF)

Status rekrutacji:  otwarta

Szczegóły: 

EudraCT number: 

Sponsor:  BMS


CP-MGD013-01 (WAVE)

Tytuł:

A Phase 1, First-in-Human, Open-Label, Dose Escalation Study of MGD013, A Bispecific DART® Protein binding PD-1 and LAG-3 in Patients with Unresectable or Metastatic Neoplasms.

Uwagi:  (-)

Status rekrutacji:  wkrótce

Szczegóły: 

EudraCT number: 

Sponsor:  MACROGENICS


NP30179

Tytuł:

Jest to wieloośrodkowe, otwarte badanie fazy I w celu oceny bezpieczeństwa stosowania, tolerancji i farmakokinetyki nowego podwójnie specyficznego przeciwciałą (TCB) RO7082859 podawanego dożylnie w monoterapi i w skojarzeniu z obinutumazabem po leczeniu wstępnym pojedyńczą, stała dawką obinutuzumabu (Gpt) u pacjentów z nawracającym/opornym na leczenie CD20-dodatnim chłoniakiem nieziarnicznym B-komórkowym (r/r NHL).

Uwagi:  (-)

Status rekrutacji:  wkrótce

Szczegóły:  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03075696?term=NP30179&rank=1

EudraCT number:  2016-001185-28

Sponsor:  ROCHE


CA017-003

Tytuł:

Badanie kliniczne fazy 1/2a oceniające leczenie BMS-986205 podawane w skojarzeniu z niwolumabem (przeciwciałem monoklonalnym anty PD-1) i w skojarzeniu z niwolumabem oraz ipilimumabem (przeciwciałem monoklonalnym anty CTLA-4) pacjentom z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi.

Uwagi:  wybrane podtypy chłoniaków

Status rekrutacji:  zakończona

Szczegóły:  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02658890?term=CA017-003&rank=1

EudraCT number:  2015-004914-79

Sponsor:  BMS


 

BO39813

Tytuł:

Badanie fazy 1B/2 oceniające skutecznośc, bezpieczeństwo i tolerancję i farmakokinetyki kobimetynibu podawany w monoterapii lub w skojarzeniu z wenetoklaksem oraz z atezolizumabem lub bez, u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim.

Uwagi:  (-)

Status rekrutacji:  otwarta

Szczegóły:  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03312530?term=BO39813&rank=1

EudraCT number:  2017-000830-68

Sponsor:  ROCHE


CA209848

Tytuł:

A Randomized, Open-Label, Phase 2 Study of Nivolumab in Combination with Ipilimumab or Nivolumab Monotherapy in Participants with Advanced or Metastatic Solid Tumors of High Tumor Mutational Burden (TMB-H).

Uwagi:  TMB-H (badania w OBWF)

Status rekrutacji:  otwarta

Szczegóły: 

EudraCT number: 

Sponsor:  BMS


 

CA209848

Tytuł:

A Randomized, Open-Label, Phase 2 Study of Nivolumab in Combination with Ipilimumab or Nivolumab Monotherapy in Participants with Advanced or Metastatic Solid Tumors of High Tumor Mutational Burden (TMB-H).

Uwagi:  TMB-H (badania w OBWF)

Status rekrutacji:  otwarta

Szczegóły: 

EudraCT number: 

Sponsor:  BMSpowrót na stronę główną >

KONTAKT

Oddział Badań Wczesnych Faz
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5, 02-781 Warszawa

obwf@coi.pl

tel. +48 22 546 33 81
fax +48 22 546 33 79