Nowotwory nabłonkowe narządów głowy i szyi

Protokół Status rekrutacji Opis Badania Link clinicaltrials.gov Sponsor badania Eudra CT number
D967VC00001 (DESTINY) otwarta (HER+) Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy II, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania trastuzumabu derukstekanu (T-DXd, DS-8201a) w leczeniu wybranych nowotworów wykazujących ekspresję receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2) (DESTINY-PanTumor02) szczegóły ASTRA ZENECA 2020-001574-29
ODO-TE-S103 zakończona Wieloośrodkowe badanie fazy I prowadzone metodą otwartej próby bez randomizacji dotyczące skutków upośledzenia czynności wątroby w przypadku stosowania tesetakselu u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi ODONATE THERAPEUTICS 2020-000038-16
BP41628 otwarta WIELOOŚRODKOWE, RANDOMIZOWANE, PROWADZONE METODĄ OTWARTEJ PRÓBY, BADANIE FAZY 1A/1B OCENIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA I AKTYWNOŚĆ PRZECIWNOWOTWOROWĄ ESKALOWANEJ I ROZSZERZONEJ DAWKI PRODUKTU RO7284755, WARIANTU IMMUNOCYTOKINY IL-2 (IL-2V) SKIEROWANEGO W PD-1, STOSOWANEGO W MONOTERAPII LUB W SKOJARZENIU Z ATEZOLIZUMABEM U PACJENTÓW Z ZAAWANSOWANYMI I/LUB PRZERZUTOWYMI GUZAMI LITYMI szczegóły ROCHE 2019-004022-25
JNJ-42756493 CAN2002 otwarta A Phase 2 Study of Erdafitinib in Subjects With Advanced Solid Tumors and FGFR Gene Alterations. szczegóły JANSSEN 2019-002113-19
01FGFR2018 otwarta Wieloośrodkowe otwarte badanie I fazy; badanie eskalacji dawki w celu oceny bezpieczeństwa, tolerancji i farmakokinetyki doustnej CPL304110 u dorosłych osób z zaawansowanymi nowotworami stałymi. szczegóły CELON
AMG404 / 20180143 otwarta Badanie fazy I oceniajace bezpieczeństwo, tolerancję, farmakokinetykę i farmakodynamikę preparatu AMG 404 – przeciwciała skierowanego przeciwko receptorowi programowanej śmierci (PD-1) u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi. szczegóły AMGEN
MSD 4830-001 otwarta A Phase 1 Open Label, Multi-Arm, Multicenter Study of MK-4830 as Monotherapy and in Combination With Pembrolizumab for Participants With Advanced Solid Tumors. szczegóły MERCK
CP-MGD 019-01 (TYDE) otwarta A Phase 1, First-in-Human, Open-Label, Dose Escalation and Cohort Expansion Study of MGD019, a Bispecific DART® Protein Binding PD-1 and CTLA-4 in Patients with Unresectable or Metastatic Neoplasms. MACROGENICS
CA209-848 wstrzymana Randomizowane, otwarte badanie Fazą 2 Niwolumabu w skojarzeniu z Ipilimumabem lub Niwolumabem w monoterapii u pacjentów z zaawansowanym nowotworem lub z przerzutami. szczegóły BMS 2016-002898-35
ODO-TE-S101 zakończona Prowadzone metodą otwartej próby badanie oceniające wpływ tesetakselu na skorygowany odstęp QT oraz wpływ pokarmu, itrakonazolu i ryfampiny na farmakokinetykę tesetakselu u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi ODONATE THERAPEUTICS 2019-004311-31
MSD 7339-007 zakończona A Phase 2 Study of Olaparib in Combination With Pembrolizumab in Participants With Previously Treated, Homologous Recombination Repair Mutation (HRRm) and/or Homologous Recombination Deficiency (HRD)-Positive Advanced Cancer. szczegóły MERCK
B9991040 zakończona „Badanie fazy Ib/II mające na celu ocenę bezpieczeństwa stosowania i aktywności klinicznej awelumabu w skojarzeniu z bempegaldesleukiną (NKTR-214) z talazoparibem lub enzalutamidem lub bez talazoparibu lub enzalutamidu u uczestników z miejscowo zaawansowanymi lub przerzutowymi guzami litymi Leczenie skojarzone A: awelumab + bempegaldesleukina (NKTR-214) w leczeniu nawracającego miejscowo (niekwalifikującego się do leczenia z zamiarem wyleczenia)lub dającego przerzuty raka płaskonabłonkowego głowy i szyi (squamous cell carcinoma of the head and neck, 1L SCCHN).” szczegóły PFIZER 2019-001358-24
Debio 1347-201 zakończona Badanie II fazy metoda koszykową dotyczace stosowania selektywnego doustnego inhibitora pan-FGFR Debio 1347 u pacjentów z guzami litymi z fuzją FGFR1, FGFR2 albo FGFR3. szczegóły DEBIOPHARM 2018-003584-53
CP-MGD013-01 zakończona Badanie MGD013, Bispecific binding DART® Protein PD-1 i LAG-3 u pacjentów z nieresekcyjnym lub przerzutowymi nowotworami. szczegóły MACROGENICS
CA209-8KX zakończona Badanie I/II fazy z otwartą próbą, prowadzona na różnych typach nowotworów, które będzie oceniało PK, bezpieczeństwo i tolerancję niwolumabu podawanego podskórnie (SC) wraz z lub bez rekombinowanej ludzkiej hialuronidazy PH20 (rHuPH20) u pacjentów z jednym z pięciu typów zaawansowania lub przerzutowych nowotworów, w przypadku których dopuszczone jest leczenie niwolumabem w monoterapii rHuPH20 nasila przenikanie podskórne podanego płynu, pozwalając na skrócenie czasu podawania. szczegóły BMS 2018-001585-42
CK-301-101 zakończona Otwarte badanie fazy 1/2 mające na celu ocenę bezpieczeństwa, farmakokinetyki i skuteczności rosnących dawek doustnego produktu CK-101 u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi. szczegóły CHECKPOINT THERAPEUTICS
B9991004 zakończona Badanie otwarte fazy 1B/2 oceniające bezpieczeństwo, aktywność kliniczną, farmakokinetykę i farmakodynamikę avelumabu (MSB0010718C) w skojarzeniu z innymi immunoterapiami nowotworów u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi. szczegóły PFIZER 2015-002552-27
BP40234 zakończona Badanie wieloośrodkowe fazy 2 prowadzone metodą otwartej próby, oceniające aktywność terapeutyczną cząsteczki RO6874281, immunocytokiny składającej się z wariantu interleukiny 2 (IL-2V) skierowanej przeciwko białku aktywującemu fibroblasty Alfa (FAP), w skojarzeniu z atezolizumabem (anty PD-L1), podawanym dożylnie u pacjentów z zaawansowanym i/lub przerzutowymi guzami litymi. szczegóły ROCHE 2017-003182-94
MK-4280-001 zakończona Badanie I fazy z zastosowaniem MK-4280 w monoterapii oraz w skojarzeniu z pembrolizumabem u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi. szczegóły MERCK 2017-001464-38