Nowotwory układu moczowo-płciowego

Protokół Status rekrutacji Opis badania Link clinicaltrials.gov Sponsor badania Eudra CT number
BP41628 otwarta WIELOOŚRODKOWE, RANDOMIZOWANE, PROWADZONE METODĄ OTWARTEJ PRÓBY, BADANIE FAZY 1A/1B OCENIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA I AKTYWNOŚĆ PRZECIWNOWOTWOROWĄ ESKALOWANEJ I ROZSZERZONEJ DAWKI PRODUKTU RO7284755, WARIANTU IMMUNOCYTOKINY IL-2 (IL-2V) SKIEROWANEGO W PD-1, STOSOWANEGO W MONOTERAPII LUB W SKOJARZENIU Z ATEZOLIZUMABEM U PACJENTÓW Z ZAAWANSOWANYMI I/LUB PRZERZUTOWYMI GUZAMI LITYMI szczegóły ROCHE 2019-004022-25
D967VC00001 (DESTINY) otwarta (HER+) Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy II, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania trastuzumabu derukstekanu (T-DXd, DS-8201a) w leczeniu wybranych nowotworów wykazujących ekspresję receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2) (DESTINY-PanTumor02) szczegóły ASTRA ZENECA 2020-001574-29
PCR1001 otwarta Otwarte, randomizowane badanie kliniczne mające na celu ocenę względnej biodostępności i biorównoważności preparatów złożonych z niraparibu i octanu abirateronu w ustalonej dawce w porównaniu z niraparibem i octanem abirateronu podawanymi łącznie jako pojedyncze produkty u mężczyzn z rakiem prostaty. JANSSEN
CP-MGC 018-01 (IRIS) otwarta A Phase 1/2, First-in-Human, Open-Label, Dose-Escalation Study of MGC018 (Anti–B7-H3 Antibody Drug Conjugate) Alone and in Combination with MGA012 (Anti–PD-1 Antibody) in Patients with Advanced Solid Tumors. szczegóły MACROGENICS 2014-003929-17
AMG404 / 20180143 otwarta Badanie fazy I oceniajace bezpieczeństwo, tolerancję, farmakokinetykę i farmakodynamikę preparatu AMG 404 – przeciwciała skierowanego przeciwko receptorowi programowanej śmierci (PD-1) u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi. szczegóły AMGEN 2016-004293-18
01FGFR2018 otwarta Wieloośrodkowe otwarte badanie I fazy; badanie eskalacji dawki w celu oceny bezpieczeństwa, tolerancji i farmakokinetyki doustnej CPL304110 u dorosłych osób z zaawansowanymi nowotworami stałymi. szczegóły CELON
JNJ-42756493 CAN2002 otwarta (z wyjątkiem UCC) A Phase 2 Study of Erdafitinib in Subjects With Advanced Solid Tumors and FGFR Gene Alterations. szczegóły JANSSEN 2019-002113-19
MSD 4830-001 otwarta A Phase 1 Open Label, Multi-Arm, Multicenter Study of MK-4830 as Monotherapy and in Combination With Pembrolizumab for Participants With Advanced Solid Tumors. szczegóły MERCK
CP-MGD 019-01 (TYDE) otwarta A Phase 1, First-in-Human, Open-Label, Dose Escalation and Cohort Expansion Study of MGD019, a Bispecific DART® Protein Binding PD-1 and CTLA-4 in Patients with Unresectable or Metastatic Neoplasms. MACROGENICS
INCMGA0012-203 wstrzymana Badanie II fazy preparatu INCMGA00012 (inhibitora PD-1) u pacjentów z wybranymi guzami litymi (POD1UM-203). Guzy lite. szczegóły INCYTE CORPORATION
1333-GUCG wstrzymana A Randomized Multicenter Phase III Trial Comparing Enzalutamide vs. a Combination of Ra223 and Enzalutamide in Asymptomatic or Mildly Symptomatic Castration Resistant Prostate Cancer Patients Metastatic to Bone. szczegóły EORTC 2014-001787-36
CA209-848 wstrzymana Randomizowane, otwarte badanie Fazą 2 Niwolumabu w skojarzeniu z Ipilimumabem lub Niwolumabem w monoterapii u pacjentów z zaawansowanym nowotworem lub z przerzutami. szczegóły BMS 2016-002898-35
B9991040 zakończona Badanie fazy Ib/II mające na celu ocenę bezpieczeństwa stosowania i aktywności klinicznej awelumabu w skojarzeniu z bempegaldesleukiną (NKTR-214) z talazoparibem lub enzalutamidem lub bez talazoparibu lub enzalutamidu u uczestników z miejscowo zaawansowanymi lub przerzutowymi guzami litymi Leczenie skojarzone A: awelumab + bempegaldesleukina (NKTR-214) w leczeniu nawracającego miejscowo (niekwalifikującego się do leczenia z zamiarem wyleczenia)lub dającego przerzuty raka płaskonabłonkowego głowy i szyi (squamous cell carcinoma of the head and neck, 1L SCCHN).” szczegóły PFIZER 2019-001358-24
Debio 1347-201 zakończona Badanie II fazy metoda koszykową dotyczace stosowania selektywnego doustnego inhibitora pan-FGFR Debio 1347 u pacjentów z guzami litymi z fuzją FGFR1, FGFR2 albo FGFR3. szczegóły DEBIOPHARM 2018-003584-53
B-701-U22 zakończona Wieloośrodkowe badabie fazy 1b prowadzone metodą otwartej próby z jedną grupą leczenia, dotyczące stosowania nowgo inhibitora FGFR3 ( B-701 ) w skojarzeniu z pembrolizumabem u uczestników z miejscowo zaawansowaną lub przerzutową postacią raka urotelialnego u których wystąpiła progresja po chemioterapii opartej na zw. platyny. szczegóły BIOCLIN 2017-001292-23
CK-301-101 zakończona Otwarte badanie fazy 1/2 mające na celu ocenę bezpieczeństwa, farmakokinetyki i skuteczności rosnących dawek doustnego produktu CK-101 u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi. szczegóły CHECKPOINT THERAPEUTICS
B9991004 zakończona Badanie otwrte fazy 1B/2 oceniające bezpieczeństwo, aktywność kliniczną, farmakokinetykę i farmakodynamikę avelumabu (MSB0010718C) w skojarzeniu z innymi immunoterapiami nowotworów u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi. szczegóły PFIZER 2015-002552-27
B9991027 zakończona Badanie kliniczne 2fazy prowadzone jako próba otwarta mające na celu ocenę bezpieczeństwa i aktywności klinicznej awelumabu stosowanego w połączeniu z aksytynibem u chorych leczonych wcześniej na zaawansowanego lub przerzutowego nniedrobnokomórkowego raka płuca lub u wcześniej nieleczonych i nie kwalifikujących się do zastosowania cisplatyny chorych na raka urotelialnego . szczegóły PFIZER 2017-004345-24
CP-MGA012-01 SOLID zakończona Badanie fazy 1 dotyczące oceny bezpieczeństwa, tolerancji i profilu farmakokinetycznego badanego produktu leczniczego MGA012 u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi. szczegóły KCR
CA017-003 zakończona Badanie kliniczne fazy 1/2a oceniające leczenie BMS-986205 podawane w skojarzeniu z niwolumabem (przeciwciałem monoklonalnym anty PD-1) i w skojarzeniu z niwolumabem oraz ipilimumabem (przeciwciałem monoklonalnym anty CTLA-4) pacjentom z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi. szczegóły BMS 2015-004914-79