Nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego

Protokół Status rekrutacji Opis Badania Link clinicaltrials.gov Sponsor badania Eudra CT number
BP41628 otwarta WIELOOŚRODKOWE, RANDOMIZOWANE, PROWADZONE METODĄ OTWARTEJ PRÓBY, BADANIE FAZY 1A/1B OCENIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA I AKTYWNOŚĆ PRZECIWNOWOTWOROWĄ ESKALOWANEJ I ROZSZERZONEJ DAWKI PRODUKTU RO7284755, WARIANTU IMMUNOCYTOKINY IL-2 (IL-2V) SKIEROWANEGO W PD-1, STOSOWANEGO W MONOTERAPII LUB W SKOJARZENIU Z ATEZOLIZUMABEM U PACJENTÓW Z ZAAWANSOWANYMI I/LUB PRZERZUTOWYMI GUZAMI LITYMI szczegóły ROCHE 2019-004022-25
D967VC00001 (DESTINY) otwarta (HER+) Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy II, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania trastuzumabu derukstekanu (T-DXd, DS-8201a) w leczeniu wybranych nowotworów wykazujących ekspresję receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2) (DESTINY-PanTumor02) szczegóły ASTRA ZENECA 2020-001574-29
AMG404 / 20180143 otwarta Badanie fazy I oceniajace bezpieczeństwo, tolerancję, farmakokinetykę i farmakodynamikę preparatu AMG 404 – przeciwciała skierowanego przeciwko receptorowi programowanej śmierci (PD-1) u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi. szczegóły AMGEN
01FGFR2018 otwarta Wieloośrodkowe otwarte badanie I fazy; badanie eskalacji dawki w celu oceny bezpieczeństwa, tolerancji i farmakokinetyki doustnej CPL304110 u dorosłych osób z zaawansowanymi nowotworami stałymi. szczegóły CELON
MSD 4830-001 otwarta A Phase 1 Open Label, Multi-Arm, Multicenter Study of MK-4830 as Monotherapy and in Combination With Pembrolizumab for Participants With Advanced Solid Tumors. szczegóły MERCK
LOXO-RET-18037 (LIBRETTO-201) otwarta (RET +) A Multi-Center Expanded Access Program (EAP) for the Treatment of Patients with Locally Advanced or Metastatic Solid Tumors with Rearranged During Transfection (RET) Activation (LIBRETTO-201). LOXO ONCOLOGY
CA209-848 wstrzymana Randomizowane, otwarte badanie Fazą 2 Niwolumabu w skojarzeniu z Ipilimumabem lub Niwolumabem w monoterapii u pacjentów z zaawansowanym nowotworem lub z przerzutami. szczegóły BMS 2016-002898-35
Debio 1347-201 zakończona Badanie II fazy metoda koszykową dotyczące stosowania selektywnego doustnego inhibitora pan-FGFR Debio 1347 u pacjentów z guzami litymi z fuzją FGFR1, FGFR2 albo FGFR3. szczegóły DEBIOPHARM 2018-003584-53
CA209-8KX zakończona Badanie I/II fazy z otwartą próbą, prowadzona na różnych typach nowotworów, które będzie oceniało PK, bezpieczeństwo i tolerancję niwolumabu podawanego podskórnie (SC) wraz z lub bez rekombinowanej ludzkiej hialuronidazy PH20 (rHuPH20) u pacjentów z jednym z pięciu typów zaawansowania lub przerzutowych nowotworów, w przypadku których dopuszczone jest leczenie niwolumabem w monoterapii rHuPH20 nasila przenikanie podskórne podanego płynu, pozwalając na skrócenie czasu podawania. szczegóły BMS 2018-001585-42
CP-MGD013-01 zakończona Badanie MGD013, Bispecific binding DART® Protein PD-1 i LAG-3 u pacjentów z nieresekcyjnym lub przerzutowymi nowotworami. szczegóły MACROGENICS
CK-301-101 zakończona Otwarte badanie fazy 1/2 mające na celu ocenę bezpieczeństwa, farmakokinetyki i skuteczności rosnących dawek doustnego produktu CK-101 u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi. szczegóły CHECKPOINT THERAPEUTICS
CPDR001X2101 zakończona Wieloośrodkowe badanie fazy I/II, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność preparatu PDR001 podawanego pacjentom z zaawansowanymi chorobami nowotworowymi. szczegóły NOVARTIS 2014-003929-17