Rak piersi

Protokół Status rekrutacji Sponsor badania Eudra CT number Link clinicaltrials.gov Opis Badania
TED14856 otwarta SANOFI 2017-000690-36 szczegóły Badanie 1/2 fazy prowadzone w celu oceny bezpieczeństwa, skuteczności oraz farmakokinetyki I farmakodynamiki SAR439859, podawanego drogą doustną w monoterapii, a następnie w skojarzeniu z palbocyklibem u kobiet po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi z ekspresją receptorów estrogenowych.
01FGFR2018 otwarta CELON szczegóły Wieloośrodkowe otwarte badanie I fazy; badanie eskalacji dawki w celu oceny bezpieczeństwa, tolerancji i farmakokinetyki doustnej CPL304110 u dorosłych osób z zaawansowanymi nowotworami stałymi.
MSD 7339-007 otwarta MERCK szczegóły A Phase 2 Study of Olaparib in Combination With Pembrolizumab in Participants With Previously Treated, Homologous Recombination Repair Mutation (HRRm) and/or Homologous Recombination Deficiency (HRD)-Positive Advanced Cancer.
AMG404 / 20180143 otwarta AMGEN 2016-004293-18 szczegóły Badanie fazy I oceniajace bezpieczeństwo, tolerancję, farmakokinetykę i farmakodynamikę preparatu AMG 404 – przeciwciała skierowanego przeciwko receptorowi programowanej śmierci (PD-1) u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi.
JNJ-42756493 CAN2002 otwarta JANSSEN 2019-002113-19 szczegóły A Phase 2 Study of Erdafitinib in Subjects With Advanced Solid Tumors and FGFR Gene Alterations.
LOXO-RET-18037 (LIBRETTO-201) wkrótce LOXO ONCOLOGY A Multi-Center Expanded Access Program (EAP) for the Treatment of Patients with Locally Advanced or Metastatic Solid Tumors with Rearranged During Transfection (RET) Activation (LIBRETTO-201).
CA209-848 wstrzymana BMS 2016-002898-35 szczegóły Randomizowane, otwarte badanie Fazą 2 Niwolumabu w skojarzeniu z Ipilimumabem lub Niwolumabem w monoterapii u pacjentów z zaawansowanym nowotworem lub z przerzutami.
Debio 1347-201 wstrzymana DEBIOPHARM 2018-003584-53 szczegóły Badanie II fazy metoda koszykową dotyczace stosowania selektywnego doustnego inhibitora pan-FGFR Debio 1347 u pacjentów z guzami litymi z fuzją FGFR1, FGFR2 albo FGFR3.
CP-MGD013-01 zakończona MACROGENICS szczegóły Badanie MGD013, Bispecific binding DART® Protein PD-1 i LAG-3 u pacjentów z nieresekcyjnym lub przerzutowymi nowotworami.
CK-301-101 zakończona CHECKPOINT THERAPEUTICS szczegóły Otwarte badanie fazy 1/2 mające na celu ocenę bezpieczeństwa, farmakokinetyki i skuteczności rosnących dawek doustnego produktu CK-101 u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi.
CP-MGC 018-01 (IRIS) zakończona MACROGENICS 2014-003929-17 szczegóły A Phase 1/2, First-in-Human, Open-Label, Dose-Escalation Study of MGC018 (Anti–B7-H3 Antibody Drug Conjugate) Alone and in Combination with MGA012 (Anti–PD-1 Antibody) in Patients with Advanced Solid Tumors.
CA017-003 zakończona BMS 2015-004914-79 szczegóły Badanie kliniczne fazy 1/2a oceniające leczenie BMS-986205 podawane w skojarzeniu z niwolumabem (przeciwciałem monoklonalnym anty PD-1) i w skojarzeniu z niwolumabem oraz ipilimumabem (przeciwciałem monoklonalnym anty CTLA-4) pacjentom z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi.