Oddział Badań Wczesnych Faz

(OBWF) to pierwszy w Polsce nowoczesny ośrodek badań klinicznych wczesnych faz w obszarze onkologii
z pełnym zapleczem logistycznym i eksperckim.


Czytaj więcej

Zespół

Kierownik Oddziału


Prof. Iwona Lugowska, MD, PhD
Kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz


Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (kierunek lekarski), specjalista onkologii klinicznej (Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Centrum Onkologii – Instytutu), obecnie w trakcie specjalizacji z farmakologii klinicznej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, adiunkt w Zakładzie Epidemiologii i Biostatystyki Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, członek Zarządu EORTC, członek ESMO Publishing Working Group, członek Komisji Bioetycznej, koordynator Centrum Naukowo-Przemysłowego przy Centrum Onkologii Instytucie i koordynator sieci EURACAN (European Reference Network) w Centrum Onkologii Instytucie. Otrzymała nagrodę ASCO IDEA Program (staż w Memorial Sloan-Kettering Cancer Center w Nowym Jorku), jest laureatką FLIMS 2015, EORTC-NCI-ASCO 2010, the Talent in Oncology Programme - the Global Learnings in Oncology Workgroup (TOP/GLOW 2011-2013); była nagrodzona dwoma stypendiami ESMO (2010 i 2015), dwoma stypendiami Holenderskiego Instytutu Nauk o Zdrowiu (NIHES) - Clinical Trials Methodology (2010) oraz Clinical Decision Modelling (2011), odbyła staż dotyczący prowadzenia i organizacji badań klinicznych wczesnych faz w Sir Bobby Robson Cancer Trials Research Centre w Newcastle. W swojej pracy zawodowej od ponad 15 lat zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorych onkologiczne (w szczególności chorych na czerniaki oraz mięsaki tkanek miękkich i kości). Wieloletnie do świadczenie w prowadzeniu badań klinicznych I-IV fazy.


Zespół lekarski


Anna Dawidowska, MD

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – kierunek lekarski. Specjalista chorób wewnętrznych (2007r), hematologii (2011r) oraz onkologii klinicznej (2014). W swojej pracy zawodowej od ponad 15 lat zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorych na schorzenia hematologiczne i onkologiczne (w szczególności chorych na nowotwory przewodu pokarmowego, chłoniaki i szpiczaki). Wieloletnie do świadczenie w prowadzeniu badań klinicznych I-IV fazy.


Dorota Jaguś, MD

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – kierunek lekarski. W trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych. W Oddziale Badań Wczesnych Faz odpowiedzialna jest za realizację grantów naukowo-badawczych oraz raportowanie danych (data entry manager).


Joanna Dylewska-Rzeźnik, RN

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie - kierunek pielęgniarstwo. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z Metodologii Badań Klinicznych. Ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe na oddziałach intensywnej opieki (Oddział Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Warszawie, w Instytucie Kardiologii w Warszawie, oraz w Oddziale chirurgii St. Josefs-Hospital w Wiesbaden). Koordynator zespołu pielęgniarskiego oraz koordynator/pielęgniarka badań klinicznych Oddziału Badań Wczesnych Faz Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie. .


Małgorzata Wolińska, RN

Absolwentka Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (kierunek pielęgniarstwo- licencjat), Collegium Masoviense Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu (kierunek pielęgniarstwo – st. magisterskie), specjalista pielęgniarstwa onkologicznego (2016). Ponad 25 letnie doświadczenie zawodowe na oddziałach onkologicznych (Oddział Onkologii w Wojskowym Instytucie Medycznym (1991-2017) oraz na Oddziale Proktologii w Szpitalu na Solcu (2014-2016). Od ponad 15 lat bierze aktywny udział w badaniach klinicznych I-IV fazy jako Study Nurse. Obecnie koordynator/pielęgniarka badań klinicznych Oddziału Badań Wczesnych Faz Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie.


Barbara Czerwińska, RN

Absolwentka Policealne Studium Pielęgniarskie. Ponad 30 letnie doświadczenie zawodowe na oddziałach chirurgiczno-onkologicznych (Klinika Chirurgii Onkologicznej (1995-2018) i Oddział Intensywnej Terapii Stanów Astmatycznych (1990-1995), Klinika Chirurgii Naczyniowej i Transplantologicznej (1988-1990) Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, Instytut Transplantologii w Warszawie. Obecnie koordynator/pielęgniarka badań klinicznych Oddziału Badań Wczesnych Faz Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie.


Dominika Tempka, MEng/Msc

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek biologia, specjalizacja biofizyka medyczna i bioinformatyka) oraz Politechniki Łódzkiej (kierunek biotechnologia, specjalizacja biochemia techniczna i biologia molekularna). Obecnie koordynuje projekty naukowo-badawcze w Centrum Naukowo-Przemysłowym, odpowiedzialna za badania farmakokinetyki/farmakodynamiki, data entry manager oraz koordynator badań klinicznych Oddziału Badań Wczesnych Faz Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie.


Kinga Borkowska

Studentka Akademii Finansów i Biznesu Vistula (kierunek ekonomia). Obecnie prowadzi sekretariat Oddziału Badań Wczesnych Faz, odpowiedzialna za proces start-up badania klinicznego, w tym zakresie ściśle współpracuje ze Sponsorami/CRO.


Agnieszka Janowska, Msc

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek - zarządzanie projektami). Od ponad 10 lat zarządza projektami naukowo-badawczym i strategicznymi we współpracy z organizacjami krajowymi i zagranicznymi. W Oddziale Badań Wczesnych Faz odpowiedzialna jest za realizację grantów naukowo-badawczych, współpracę międzynarodowa, rozwój infrastruktury oraz raportowanie danych (data entry manager.


Sebastian Svensson

Student Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – kierunek lekarski. W Oddziale Badań Wczesnych Faz odpowiedzialny jest za realizację grantów naukowo-badawczych oraz raportowanie danych (Data Entry Manager).


Honorata Badziak - Sterczewska

Starszy Specjalista ds. Kontraktowania Badań Klinicznych. Absolwentka Historii Uniwersytetu Łódzkiego i Studiów Podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Zarządzania Działem Handlowym i Negocjacji Handlowych w Agencji Rozwoju Gospodarczego w Poznaniu.
Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu procesami w organizacji, obecnie w trakcie Studiów Podyplomowych z Metodologii Badań Klinicznych. Odpowiedzialna za przeprowadzanie procesu negocjacji Umowy, rozliczanie świadczeń wykonanych w ramach badań klinicznych oraz opracowywanie/realizację procedur operacyjnych (ang. standard operating procedure, SOP)


Paulina Dębicka

Absolwentka Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie, obecnie w trakcie studiów Organizacja i Zarządzanie Badaniami Klinicznymi.
Statystyk medyczny (Data Entry), obsługa sekretarska oddziału.


Pełnomocnik Dyrektora ds. Badań Klinicznych

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
Profesor chirurgii onkologicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Pełnomocnik Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie ds. Badań Klinicznych, a także Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Uczestnik wielu sponsorowanych przez koncerny farmaceutyczne oraz inicjowanych przez naukowców badań nad czerniakami i mięsakami. Jest również Koordynatorem Polskiego Rejestru Klinicznego GIST i recenzentem w wielu międzynarodowych czasopismach naukowych, jak również członkiem redakcji Annals of Surgical Oncology, BMC Medicine i European Journal of Surgical Oncology. Prof. Rutkowski jest aktywnym członkiem Grupy ds. Mięsaków Tkanek Miękkich i Kości Europejskiej Organizacji na rzecz Badań i Leczenia Nowotworów (EORTC), w ramach której był Przewodniczącym Komitetu Leczenia Miejscowego oraz Komitetu Członkowskiego Rady EORTC. Jest także aktywnym członkiem Grupy Mięsakowej EORTC oraz Global Melanoma Task Force. Jest członkiem szeregu polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych (członek zarządu i były prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, były członek Zarządu Connective Tissue Oncology Society). Prof. Rutkowski jest autorem lub współautorem ponad 120 prac naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych (impact factor powyżej 1200, index-H: 32 oraz indeksem cytowań >4000), a także współautorem krajowych i międzynarodowych rekomendacji klinicznych w zakresie mięsaków i czerniaka. Bardzo ściśle współpracuje z grupami wsparcia pacjentów chorych na GIST/mięsaki i czerniaki; jest także Przewodniczącym Akademii Czerniaka w PolsceDział Badań Klinicznych

Badania kliniczne to badania naukowe prowadzone z udziałem ludzi. Celem badań klinicznych jest potwierdzenie bezpieczeństwa i skuteczności nowych leków lub metod leczenia. Przeprowadzenie badań klinicznych jest jedynym wiarygodnym sposobem pozwalającym ustalić czy nowy sposób leczenia jest bardziej skuteczny niż metody stosowane dotychczas.
Badania kliniczne, realizowane w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej–Curie prowadzone są z poszanowaniem praw i godności Pacjenta oraz wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzania badań klinicznych.


powrót na stronę główną >

KONTAKT

Oddział Badań Wczesnych Faz
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5, 02-781 Warszawa

obwf@coi.pl

tel. +48 22 546 33 81
fax +48 22 546 33 79