Oddział Badań Wczesnych Faz (OBWF) to pierwszy w Polsce nowoczesny ośrodek badań klinicznych wczesnych faz w obszarze onkologii z pełnym zapleczem logistycznym i eksperckim.
Stworzenie pierwszego w Polsce kompleksowego Oddziału Badań Wczesnych Faz dedykowanego onkologii, umożliwi Centrum Onkologii-Instytutowi wejście do światowej elity instytucji biorących udział w rozwoju nowych leków. Jednocześnie powstanie oddziału daje pacjentom onkologicznym szansę na skorzystanie z nowych, innowacyjnych terapii. OBWF jest współtworzony przez wykwalifikowany zespół badaczy z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu badań klinicznych, współpracujący z badaczami z Klinik Narządowych Centrum Onkologii-Instytutu, zakładów diagnostycznych, naukowych oraz farmaceutami. Powstały w Warszawie Oddział Badań Wczesnych Faz jest pierwszą w Polsce tego typu jednostką realizującą onkologiczne badania przedkliniczne i kliniczne, wykorzystującą potencjał Centrum Onkologii-Instytutu oraz instytucji partnerskich.
Oddział Badań Wczesnych Faz powstał dzięki powołaniu Centrum Naukowo-Przemysłowego na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, wiodącym w Polsce kompleksowym ośrodkiem onkologicznym, oraz firmą Roche Polska, dla której badania i rozwój niezmiennie pozostają kluczowym obszarem działalności w Polsce. Wsparcia finansowego dla nowo powstałego Oddziału Badań Wczesnych Faz udzieliło także Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED II (projekt ONCOTRAIL).
Organizacja pierwszego w Polsce onkologicznego Oddziału Badań Wczesnych Faz wzorowana jest na działalności zagranicznych ośrodków zajmujących się rozwojem nowych terapii onkologicznych. Na oddziale prowadzone będą badania naukowe oceniające bezpieczeństwo i skuteczność nowoczesnych terapii onkologicznych na wczesnym etapie rozwoju, w tym: badania fazy I/II, badania typu „Pierwsze podanie u człowieka” („first-in-human”), badania typu „proof-of-concept”, badania wymagające ścisłego monitorowania farmakokinetyki/farmakodynamiki oraz badania nad biorównoważnością leków.
Nowo powstały Oddział Badań Wczesnych Faz może przyczynić się do wzmocnienia pozycji badawczo-rozwojowej Polski na arenie międzynarodowej.

„Oddział Badań Wczesnych Faz otwiera nowy rozdział w historii rozwoju nowoczesnych leków w Polsce. Powołane staraniami Centrum Onkologii-Instytutu i Roche Polska, Centrum Naukowo-Przemysłowe umożliwia zdobycie unikalnego know-how przez polskich badaczy, którzy będą mogli aktywnie uczestniczyć we wszystkich etapach badań klinicznych nad rozwojem nowych leków onkologicznych. Powstanie nowoczesnego Oddziału Badań Wczesnych Faz to zwieńczenie wieloletnich wysiłków i starań, by nasza kadra naukowa mogła dołączyć do grona wiodących badaczy w Europie i na świecie. Współpraca w ramach Centrum Naukowo-Przemysłowego daje szansę uzyskania efektu synergii zasobów zaangażowanych instytucji i znacznego zwiększenia potencjału badawczego m.in. w zakresie testowania innowacyjnych terapii, a następnie ich wdrażania”.


Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, Dyrektor Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie„Realizowane w ramach Centrum Naukowo-Przemysłowego projekty wypełniają dotychczasową lukę w procesie tworzenia innowacyjnych leków i technologii medycznych w Polsce. Współpracując z najlepszymi specjalistami w kraju i na świecie, mamy realną szansę wykorzystać dotychczasowy potencjał naszego ośrodka oraz zbudować odpowiednią atmosferę dla tworzenia innowacji medycznych służących naszym pacjentom i gospodarce całego kraju. Stworzenie Oddziału Badań Klinicznych Wczesnych będzie prowadzić do podniesienia pozycji naukowej polskiej onkologii oraz zapewnienia nowych, unikalnych opcji terapeutycznych polskim chorym na nowotwory”.


Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, Pełnomocnik Dyrektora ds. Badań Klinicznych, Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie„Bardzo się cieszę, że Polska od lat jest ważnym punktem na mapie globalnych inwestycji Roche. To w naszym kraju usytuowane są Globalne Centrum Rozwiązań IT Roche oraz Międzynarodowe Centrum Badań Klinicznych dla Europy Centralnej. Jednak otwarcie Oddziału Badań Wczesnych Faz, dającego polskim naukowcom możliwość aktywnego uczestniczenia we wszystkich etapach badań nad rozwojem nowych leków onkologicznych, to wydarzenie bezprecedensowe. To idealny przykład symbiotycznej współpracy nauki z biznesem, w wyniku której powstają innowacje medyczne wspierające rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Zaangażowanie Roche Polska nie wyklucza jednocześnie współpracy Centrum Naukowo-Przemysłowego z innymi partnerami, chcącymi rozwijać innowacyjne projekty badawcze w nowo powstałym ośrodku. Naszą inwestycję w badania kliniczne wczesnych faz traktujemy jako długofalowe zobowiązanie wobec pacjentów, by nowe, skuteczne leki rozwijane w Polsce były dostarczane do pacjentów najszybciej, jak to możliwe”.


Wiktor Janicki, Dyrektor Generalny Roche Polska„Uruchamiamy Oddział Badań Wczesnych Faz, dysponując pełnym zapleczem logistycznym i eksperckim. Powstaniu naszego ośrodka towarzyszyła wymiana doświadczeń, która zaowocowała nawiązaniem cennych relacji z instytutami badawczymi z Europy i Stanów Zjednoczonych. Nie byłoby to możliwe bez partnerskiej współpracy i zaangażowania zespołów – Centrum Onkologii-Instytutu i Roche Polska. Pierwsi beneficjenci tej współpracy – nasi pacjenci – pojawią się na oddziale już na początku lipca”.


Prof. dr hab. n. med. Iwona Ługowska, kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz, koordynator Centrum Naukowo-Przemysłowegopowrót na stronę główną >

KONTAKT

Oddział Badań Wczesnych Faz
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5, 02-781 Warszawa

obwf@coi.pl

tel. +48 22 546 33 81
fax +48 22 546 33 79