Pełnomocnik Dyrektora ds. Badań Klinicznych

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
Profesor chirurgii onkologicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Pełnomocnik Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie ds. Badań Klinicznych, a także Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Uczestnik wielu sponsorowanych przez koncerny farmaceutyczne oraz inicjowanych przez naukowców badań nad czerniakami i mięsakami. Jest również Koordynatorem Polskiego Rejestru Klinicznego GIST i recenzentem w wielu międzynarodowych czasopismach naukowych, jak również członkiem redakcji Annals of Surgical Oncology, BMC Medicine i European Journal of Surgical Oncology. Prof. Rutkowski jest aktywnym członkiem Grupy ds. Mięsaków Tkanek Miękkich i Kości Europejskiej Organizacji na rzecz Badań i Leczenia Nowotworów (EORTC), w ramach której był Przewodniczącym Komitetu Leczenia Miejscowego oraz Komitetu Członkowskiego Rady EORTC. Jest także aktywnym członkiem Grupy Mięsakowej EORTC oraz Global Melanoma Task Force. Jest członkiem szeregu polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych (członek zarządu i były prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, były członek Zarządu Connective Tissue Oncology Society). Prof. Rutkowski jest autorem lub współautorem ponad 120 prac naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych (impact factor powyżej 1200, index-H: 32 oraz indeksem cytowań >4000), a także współautorem krajowych i międzynarodowych rekomendacji klinicznych w zakresie mięsaków i czerniaka. Bardzo ściśle współpracuje z grupami wsparcia pacjentów chorych na GIST/mięsaki i czerniaki; jest także Przewodniczącym Akademii Czerniaka w PolsceDział Badań Klinicznych

Badania kliniczne to badania naukowe prowadzone z udziałem ludzi. Celem badań klinicznych jest potwierdzenie bezpieczeństwa i skuteczności nowych leków lub metod leczenia. Przeprowadzenie badań klinicznych jest jedynym wiarygodnym sposobem pozwalającym ustalić czy nowy sposób leczenia jest bardziej skuteczny niż metody stosowane dotychczas.
Badania kliniczne, realizowane w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej–Curie prowadzone są z poszanowaniem praw i godności Pacjenta oraz wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzania badań klinicznych.


powrót na stronę główną >

KONTAKT

Oddział Badań Wczesnych Faz
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5, 02-781 Warszawa

obwf@coi.pl

tel. +48 22 546 33 81
fax +48 22 546 33 79