Certyfikat Novartis; OBWF

Wydarzenie

W dniu 6. sierpnia 2019 roku Oddział Badań Wczesnych Faz otrzymał od firmy Novartis Certyfikat
potwierdzający realizację badań klinicznych z zachowaniem najwyższej jakości oraz spełnienie
wysokich standardów.

Uzyskanie certyfikatu przez ośrodek inauguruje rozpoczęcie wspólnych badań klinicznych I i II fazy OBWF z firmą Novartis. Przyznany dla Oddziału Certyfikat jest bardzo cennym wyróżnieniem potwierdzającym, że jednostka ta staje się liczącym w świecie miejscem prowadzenia badań klinicznych.