Dla Sponsorów

Oddział Badań Wczesnych Faz odgrywa znaczącą rolę w strategii rozwoju produktów leczniczych w Polsce, biorąc udział w wielu międzynarodowych badaniach klinicznych, współpracując z różnymi firmami farmaceutycznymi, w celu zapewnienia jak najlepszego leczenia pacjentom, których stan oraz przebieg choroby nie pozwalają na dalsze kontynuowanie leczenia ogólnodostępnymi środkami.

Obecnie w OBWF prowadzonych jest ponad 50 badań wczesnych faz we współpracy z następującymi Parterami: MSD, ROCHE, Janssen, BMS, ASTRA-Zenecka, Amgen, Phizer, Novartis, Ryvu, Celon Pharma, Sanofi, Takeda oraz CROs.

Realizowane są także akademickie badania kliniczne inicjowane poprzez badaczy w porozumieniu z EORTC lub ABM (AGENONMELA, ANNASARC).

Z satysfakcją obserwujemy proces, w którym pacjent objęty jest opieką medyczną zgodną ze standardem postępowania diagnostyczno-terapeutycznym, obowiązującym w najlepiej rozwiniętych krajach. W związku z powyższym zapraszamy firmy zainteresowane współpracą naukową do kontaktu mailowego pod adresem obwf@coi.pl.