Badania kliniczne

Wzięcie udziału w badaniu klinicznym na Oddziale Badań Wczesnych Faz może się odbyć, wyłącznie po spełnieniu wymaganych przez protokół kryteriów włączenia do badania i jest to zawarte w Zgodzie pozyskanej na prowadzenie badania wydajnej przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz zatwierdzonych przez Komisję Bioetyczną.

W przypadku zdecydowanej większości badań prowadzonych aktualnie w OBWF, oprócz rozpoznania danego nowotworu, wpływ na zakwalifikowanie do badania mają konkretne mutacje genowe w tkance nowotworowej.

Aktualnie w OBWF trwa rekrutacja do badań wczesnych faz dla wszystkich typów nowotworów. Badania I i II fazy są na różnych etapach rekrutacji, w związku z tym bardzo prosimy o kontakt telefoniczny ( +48 22 546 33 81). Poniżej lista badań.

Wszystkie nowotwory

Nowotwory nabłonkowe narządów głowy i szyi

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego

Nowotwory płuca i opłucnej oraz śródpiersia

Nowotwory układu pokarmowego

Rak piersi

Nowotwory kobiecego układu płciowego

Nowotwory układu moczowo-płciowego

Nowotwory układu wewnątrz-wydzielniczego

Czerniaki, nowotwory skóry

Mięsaki kości i tkanek miękkich

Nowotwory o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym

Chłoniaki