OBWF

Oddział Badań Wczesnych Faz może przyczynić się do wzmocnienia pozycji badawczo-rozwojowej Polski na arenie międzynarodowej.

Stworzenie pierwszego w Polsce kompleksowego Oddziału Badań Wczesnych Faz dedykowanego onkologii, umożliwiło Narodowemu Instytutowi Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowemu Instytutowi Badawczemu wejście do światowej elity instytucji biorących udział w rozwoju nowych leków. Jednocześnie powstanie oddziału daje Pacjentom onkologicznym szansę na skorzystanie z nowych, innowacyjnych terapii. OBWF jest współtworzony przez wykwalifikowany zespół badaczy z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu badań klinicznych, współpracujący z badaczami z Klinik Narządowych Narodowego Instytutu Onkologii, zakładów diagnostycznych, naukowych oraz farmaceutami. Powstały w Warszawie Oddział Badań Wczesnych Faz jest pierwszą w Polsce tego typu jednostką realizującą onkologiczne badania przedkliniczne i kliniczne, wykorzystującą potencjał Narodowego Instytutu Onkologii oraz instytucji partnerskich.

Oddział Badań Wczesnych Faz powstał dzięki powołaniu Centrum Naukowo-Przemysłowego na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowym Instytutem Badawczym, wiodącym w Polsce kompleksowym ośrodkiem onkologicznym, oraz firmą Roche Polska, dla której badania i rozwój niezmiennie pozostają kluczowym obszarem działalności w Polsce. Wsparcia finansowego dla Oddziału Badań Wczesnych Faz udzieliło także Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED II (projekt ONCOTRAIL).

Organizacja pierwszego w Polsce onkologicznego Oddziału Badań Wczesnych Faz wzorowana jest na działalności zagranicznych ośrodków zajmujących się rozwojem nowych terapii onkologicznych. Na oddziale prowadzone są badania naukowe oceniające bezpieczeństwo i skuteczność nowoczesnych terapii onkologicznych na wczesnym etapie rozwoju, w tym: badania fazy I/II, badania typu „Pierwsze podanie u człowieka” („first-in-human”), badania typu „proof-of-concept”, badania wymagające ścisłego monitorowania farmakokinetyki i farmakodynamiki, a także badania nad biorównoważnością leków.

link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=aVUjB0IWzW8

Stworzenie pierwszego w Polsce kompleksowego Oddziału Badań Wczesnych Faz dedykowanego onkologii, umożliwiło Narodowemu Instytutowi Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowemu Instytutowi Badawczemu wejście do światowej elity instytucji biorących udział w rozwoju nowych leków. Jednocześnie powstanie oddziału daje Pacjentom onkologicznym szansę na skorzystanie z nowych, innowacyjnych terapii. OBWF jest współtworzony przez wykwalifikowany zespół badaczy z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu badań klinicznych, współpracujący z badaczami z Klinik Narządowych Narodowego Instytutu Onkologii, zakładów diagnostycznych, naukowych oraz farmaceutami. Powstały w Warszawie Oddział Badań Wczesnych Faz jest pierwszą w Polsce tego typu jednostką realizującą onkologiczne badania przedkliniczne i kliniczne, wykorzystującą potencjał Narodowego Instytutu Onkologii oraz instytucji partnerskich.

Oddział Badań Wczesnych Faz powstał dzięki powołaniu Centrum Naukowo-Przemysłowego na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowym Instytutem Badawczym, wiodącym w Polsce kompleksowym ośrodkiem onkologicznym, oraz firmą Roche Polska, dla której badania i rozwój niezmiennie pozostają kluczowym obszarem działalności w Polsce. Wsparcia finansowego dla Oddziału Badań Wczesnych Faz udzieliło także Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED II (projekt ONCOTRAIL).

Organizacja pierwszego w Polsce onkologicznego Oddziału Badań Wczesnych Faz wzorowana jest na działalności zagranicznych ośrodków zajmujących się rozwojem nowych terapii onkologicznych. Na oddziale prowadzone są badania naukowe oceniające bezpieczeństwo i skuteczność nowoczesnych terapii onkologicznych na wczesnym etapie rozwoju, w tym: badania fazy I/II, badania typu „Pierwsze podanie u człowieka” („first-in-human”), badania typu „proof-of-concept”, badania wymagające ścisłego monitorowania farmakokinetyki i farmakodynamiki, a także badania nad biorównoważnością leków.

link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=aVUjB0IWzW8

„Uruchamiamy Oddział Badań Wczesnych Faz, dysponując pełnym zapleczem logistycznym i eksperckim. Powstaniu naszego ośrodka towarzyszyła wymiana doświadczeń, która zaowocowała nawiązaniem cennych relacji z instytutami badawczymi z Europy i Stanów Zjednoczonych. Nie byłoby to możliwe bez partnerskiej współpracy i zaangażowania zespołów – Centrum Onkologii-Instytutu i Roche Polska. Pierwsi beneficjenci tej współpracy – nasi Pacjenci – pojawią się na oddziale już na początku lipca”.

Prof. dr hab. n. med. Iwona Ługowska, kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz, koordynator Centrum Naukowo-Przemysłowego

„Realizowane w ramach Centrum Naukowo-Przemysłowego projekty wypełniają dotychczasową lukę w procesie tworzenia innowacyjnych leków i technologii medycznych w Polsce. Współpracując z najlepszymi specjalistami w kraju i na świecie, mamy realną szansę wykorzystać dotychczasowy potencjał naszego ośrodka oraz zbudować odpowiednią atmosferę dla tworzenia innowacji medycznych służących naszym Pacjentom i gospodarce całego kraju. Stworzenie Oddziału Badań Klinicznych Wczesnych będzie prowadzić do podniesienia pozycji naukowej polskiej onkologii oraz zapewnienia nowych, unikalnych opcji terapeutycznych polskim chorym na nowotwory”.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, Pełnomocnik Dyrektora ds. Badań Klinicznych, Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

„Bardzo się cieszę, że Polska od lat jest ważnym punktem na mapie globalnych inwestycji Roche. To w naszym kraju usytuowane są Globalne Centrum Rozwiązań IT Roche oraz Międzynarodowe Centrum Badań Klinicznych dla Europy Centralnej. Jednak otwarcie Oddziału Badań Wczesnych Faz, dającego polskim naukowcom możliwość aktywnego uczestniczenia we wszystkich etapach badań nad rozwojem nowych leków onkologicznych, to wydarzenie bezprecedensowe. To idealny przykład symbiotycznej współpracy nauki z biznesem, w wyniku której powstają innowacje medyczne wspierające rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Zaangażowanie Roche Polska nie wyklucza jednocześnie współpracy Centrum Naukowo-Przemysłowego z innymi partnerami, chcącymi rozwijać innowacyjne projekty badawcze w nowo powstałym ośrodku. Naszą inwestycję w badania kliniczne wczesnych faz traktujemy jako długofalowe zobowiązanie wobec Pacjentów, by nowe, skuteczne leki rozwijane w Polsce były dostarczane do Pacjentów najszybciej, jak to możliwe”.

Wiktor Janicki, Dyrektor Generalny Roche Polska

ZESPÓŁ

Prof. Iwona Lugowska, MD, PhD

Kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (kierunek lekarski), specjalista onkologii klinicznej (Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Centrum Onkologii – Instytutu), obecnie w trakcie specjalizacji z farmakologii klinicznej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, adiunkt w Zakładzie Epidemiologii i Biostatystyki Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, członek Zarządu EORTC, członek ESMO Publishing Working Group, członek Komisji Bioetycznej, koordynator Centrum Naukowo-Przemysłowego przy Centrum Onkologii Instytucie i koordynator sieci EURACAN (European Reference Network) w Centrum Onkologii Instytucie. Otrzymała nagrodę ASCO IDEA Program (staż w Memorial Sloan-Kettering Cancer Center w Nowym Jorku), jest laureatką FLIMS 2015, EORTC-NCI-ASCO 2010, the Talent in Oncology Programme – the Global Learnings in Oncology Workgroup (TOP/GLOW 2011-2013); była nagrodzona dwoma stypendiami ESMO (2010 i 2015), dwoma stypendiami Holenderskiego Instytutu Nauk o Zdrowiu (NIHES) – Clinical Trials Methodology (2010) oraz Clinical Decision Modelling (2011), odbyła staż dotyczący prowadzenia i organizacji badań klinicznych wczesnych faz w Sir Bobby Robson Cancer Trials Research Centre w Newcastle. W swojej pracy zawodowej od ponad 15 lat zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorych onkologiczne (w szczególności chorych na czerniaki oraz mięsaki tkanek miękkich i kości). Wieloletnie do świadczenie w prowadzeniu badań klinicznych I-IV fazy.

Anna Dawidowska, MD

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – kierunek lekarski. Specjalista chorób wewnętrznych (2007r), hematologii (2011r) oraz onkologii klinicznej (2014). W swojej pracy zawodowej od ponad 15 lat zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorych na schorzenia hematologiczne i onkologiczne (w szczególności chorych na nowotwory przewodu pokarmowego, chłoniaki i szpiczaki).

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych I-IV fazy.

Sylwia Jaczewska, MD

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – kierunek lekarski. Specjalista onkologii klinicznej (2009). W swojej pracy zawodowej od wielu lat zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorych. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych I-IV fazy.

Joanna Dylewska-Rzeźnik, RN

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie – kierunek pielęgniarstwo. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z Metodologii Badań Klinicznych. Ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe na oddziałach intensywnej opieki (Oddział Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Warszawie, w Instytucie Kardiologii w Warszawie, oraz w Oddziale chirurgii St. Josefs-Hospital w Wiesbaden). Koordynator zespołu pielęgniarskiego oraz koordynator/pielęgniarka badań klinicznych Oddziału Badań Wczesnych Faz Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie.

Małgorzata Wolińska, RN

Absolwentka Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (kierunek pielęgniarstwo – licencjat), Collegium Masoviense Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu (kierunek pielęgniarstwo – st. magisterskie), specjalista pielęgniarstwa onkologicznego (2016). Ponad 25 letnie doświadczenie zawodowe na oddziałach onkologicznych (Oddział Onkologii w Wojskowym Instytucie Medycznym (1991-2017) oraz na Oddziale Proktologii w Szpitalu na Solcu (2014-2016). Od ponad 15 lat bierze aktywny udział w badaniach klinicznych I-IV fazy jako Study Nurse. Obecnie koordynator/pielęgniarka badań klinicznych Oddziału Badań Wczesnych Faz Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie.

Barbara Czerwińska, RN

Absolwentka Policealne Studium Pielęgniarskie. Ponad 30 letnie doświadczenie zawodowe na oddziałach chirurgiczno-onkologicznych (Klinika Chirurgii Onkologicznej (1995-2018) i Oddział Intensywnej Terapii Stanów Astmatycznych (1990-1995), Klinika Chirurgii Naczyniowej i Transplantologicznej (1988-1990) Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, Instytut Transplantologii w Warszawie. Obecnie koordynator/pielęgniarka badań klinicznych Oddziału Badań Wczesnych Faz Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie.

Aleksandra Sobieraj, RN

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie – kierunek pielęgniarstwo. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z Metodologii Badań Klinicznych. Ponad 8-letnie doświadczenie na oddziałach chirurgicznych: 2011-2015 Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. 2015-2018 oddział Female Surgical, Security Forces Hospital Program w Rijadzie, Arabia Saudyjska. Obecnie koordynator/pielęgniarka badań klinicznych Oddziału Badań Wczesnych Faz Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie.

Magdalena Niedźwiecka

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Lublinie. Specjalizacja z zakresu farmacji aptecznej. Obecnie w trakcie studiów na kierunku Zarzadzania. W Oddziale Badań Wczesnych Faz odpowiedzialna jest za raportowanie danych (Data Entry Manager) oraz za obsługę sekretarską oddziału.

Ewa Lubczyńska

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowo-Techniczna ze specjalizacją Elektroniczne Serwisy Informacyjne. Ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe w pracy administracyjnej na oddziałach Onkologicznych; Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz Europejskie Centrum Zdrowia w Otwocku. W Oddziale Badań Wczesnych Faz odpowiedzialna jest za raportowanie danych (Data Entry Manager) oraz za obsługę sekretarską oddziału.

Agnieszka Janowska, Msc

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek – zarządzanie projektami). Od ponad 10 lat zarządza projektami naukowo-badawczym i strategicznymi we współpracy z organizacjami krajowymi i zagranicznymi. W Oddziale Badań Wczesnych Faz odpowiedzialna jest za realizację grantów naukowo-badawczych, współpracę międzynarodowa, rozwój infrastruktury oraz raportowanie danych (Data Entry Manager).

Sebastian Svensson

Student Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – kierunek lekarski. W Oddziale Badań Wczesnych Faz odpowiedzialny jest za realizację grantów naukowo-badawczych oraz raportowanie danych (Data Entry Manager).

Honorata Badziak – Sterczewska

Starszy Specjalista ds. Kontraktowania Badań Klinicznych. Absolwentka Historii Uniwersytetu Łódzkiego i Studiów Podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Zarządzania Działem Handlowym i Negocjacji Handlowych w Agencji Rozwoju Gospodarczego w Poznaniu.

Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu procesami w organizacji, obecnie w trakcie   Studiów Podyplomowych z Metodologii Badań Klinicznych. Odpowiedzialna procesu negocjacji Umowy, rozliczanie świadczeń wykonanych w ramachbadań klinicznych oraz opracowywanie/realizację procedur operacyjnych (ang. standardoperating procedure, SOP)

Marcin Ruszczyński

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek – finanse i rachunkowość). W Oddziale Wczesnych Faz odpowiedzialny jest za współpracę międzynarodową oraz raportowanie danych (Data Entry Manager).

Pełnomocnik Dyrektora ds. Badań Klinicznych

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

Profesor chirurgii onkologicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Pełnomocnik Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie ds. Badań Klinicznych, a także Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Uczestnik wielu sponsorowanych przez koncerny farmaceutyczne oraz inicjowanych przez naukowców badań nad czerniakami i mięsakami. Jest również Koordynatorem Polskiego Rejestru Klinicznego GIST i recenzentem w wielu międzynarodowych czasopismach naukowych, jak również członkiem redakcji Annals of Surgical Oncology, BMC Medicine i European Journal of Surgical Oncology. Prof. Rutkowski jest aktywnym członkiem Grupy ds. Mięsaków Tkanek Miękkich i Kości Europejskiej Organizacji na rzecz Badań i Leczenia Nowotworów (EORTC), w ramach której był Przewodniczącym Komitetu Leczenia Miejscowego oraz Komitetu Członkowskiego Rady EORTC. Jest także aktywnym członkiem Grupy Mięsakowej EORTC oraz Global Melanoma Task Force. Jest członkiem szeregu polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych (członek zarządu i były prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, były członek Zarządu Connective Tissue Oncology Society). Prof. Rutkowski jest autorem lub współautorem ponad 120 prac naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych (impact factor powyżej 1200, index-H: 32 oraz indeksem cytowań >4000), a także współautorem krajowych i międzynarodowych rekomendacji klinicznych w zakresie mięsaków i czerniaka. Bardzo ściśle współpracuje z grupami wsparcia Pacjentów chorych na GIST/mięsaki i czerniaki; jest także Przewodniczącym Akademii Czerniaka w Polsce