CTRL Cancer Summit; Bruksela

Wydarzenie

W dniach 10-11 września 2019 roku w Brukseli odbyła się konferencja Control Cancer Summit.

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie reprezentowane było przez Prof. dr hab. n. med. Iwonę Ługowską, kierownika Oddziału Badań Wczesnych Faz. Tematami poruszonymi w trakcie dwudniowej konferencji były: wymiana doświadczeń w zakresie kształtowania polityki przeciwdziałania i leczenia nowotworów, organizacja opieki onkologicznej, kształtowanie polityki zdrowotnej w zakresie onkologii oraz tworzenie tzw. „cancer planów”.