Health Meeting 2019; Gliwice

Wydarzenie

23. października 2019 roku odbyło się doroczne spotkanie Health Meeting organizowane przez gliwicki oddział Centrum Onkologii-Instytutu.

W bieżącym roku wiodącym tematem był rozwój badań nad indywidualizacją terapii w medycynie „Personalized Medicine for Health in European Research”. Warszawską jednostkę Instytutu reprezentowała Prof. dr hab. n. med. Iwona Ługowska, kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz, która wygłosiła prelekcję na temat trendów rozwoju nowych terapii w onkologii, a także zaprezentowała dokonania OBWF.