Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu; Warszawa

Wydarzenie

W dniu 14.czerwca 2019 roku odbyło się dziewiąte Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu
zorganizowane przez Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą oraz Ambasadę Szwajcarii.

Tematem przewodnim spotkania była rola danych w opiece zdrowotnej: „W kierunku lepszej opieki zdrowotnej – rola danych uzyskanych w praktyce (RWE)”. W panelu pt. „RWE – wyzwania i szanse. Uwolnienie potencjału danych i lepsza opieka nad pacjentami” Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie reprezentowała Kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz, Prof. dr hab. n. med. Iwona Ługowska.