Porozumienie o współpracy

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie podejmuje współpracę z Instytutem Curie w Paryżu

Umowa o współpracy naukowo-badawczej, łącząca dwa Instytuty Curie: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy (NIO-PIB) w Warszawie oraz Instytut Curie w Paryżu, została zawarta w dniu 27 maja br. Głównym celem Umowy jest wymiana doświadczeń oraz promowanie wysokiej jakości badań naukowych będących podstawą rozwoju onkologii.

 

Zawarte porozumienie o współpracy umożliwi badaczom z Francji i Polski prowadzenie innowacyjnych badań naukowych, określanie priorytetów w zakresie działań nad zwalczaniem nowotworów w obu krajach, a także prowadzenie wspólnych badań nad zastosowaniem nowych technologii w walce z nowotworami. W ramach współpracy istotną rolę będzie odgrywać projekt dedykowany gromadzeniu oraz wymianie danych medycznych na rzecz rozwoju Real-World Evidence. Inicjatorzy przykładając ogromną wagę do edukacji i szkolenia kadr zaplanowali także program wymiany międzynarodowej, cykl warsztatów oraz innych form upowszechniania wiedzy.

Instytut Curie w Paryżu jest uznanym liderem w badaniach, diagnostyce i leczeniu nowotworów, jest wierny zasadom zainicjowanym w 1909 roku przez Marię Skłodowską-Curie i Claudius Regaud. Obecnie Institut Curie to kompleksowe i nowoczesne centrum onkologiczne w 3 różnych lokalizacjach: Paryż, Orsay i Saint-Cloud.

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy jest obecnie największą placówką onkologiczną w Polsce, której misją jest tworzenie standardów w onkologii, wdrażanie Narodowej Strategii Onkologicznej, a także prewencja, diagnostyka, leczenie i edukacja.

Obie instytucje z powodzeniem współpracowały w przeszłości, a obecnie zawarte porozumienie ma umożliwić dalszą współpracę oraz jej rozszerzenie na nowe, wymienione wyżej obszary. Pierwszy pilotażowy projekt zainicjowany przez prof. Iwonę Ługowska (Warszawa) oraz prof. Christophe Le Tourneau (Paryż) dotyczy rozwoju Centrum Doskonałości Onkologii Precyzyjnej oraz prowadzenia wspólnie badań klinicznych i wymiany doświadczeń w leczeniu chorych onkologicznie opartego o profil molekularny.

Ze względu na obecną sytuację pandemiczną ceremonia podpisania porozumienia o współpracy odbyła się 27.05.2021 w wersji zdalnej. Ze strony NIO-PIB umowę podpisał Prof. Jan Walewski – Dyrektor NIO-PIB, ze strony Instytutu Curie oficjalny podpis złożył Prof. Thierry Philip – Przewodniczący Zarządu Instytutu Curie.

W ceremonii uczestniczyli również dr Pierre Anhoury (Z-ca Dyrektora ds. Kontaktów Zagranicznych, Instytut Curie), prof. Christophe Le Tourneau (Kierownik Oddziału Rozwoju Leków i Innowacji), Prof. Iwona Ługowska (Pełnomocnik Dyrektora ds. Kontaktów Zagranicznych, Kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz i Koordynator Centrum Doskonałości Onkologii Precyzyjnej, NIO-PIB) oraz Dyrektorzy Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie- Sławomir Paszkiet oraz w Paryżu – Renaud Huynh.

Narodowy Instytut Onkologii:  https://www.pib-nio.pl/

Institute Curie: https://curie.fr/